Máy khoan từ là gì?

HỎI ĐÁP VỀ MÁY KHOAN TỪ

 

1. Máy khoan từ là gì?

 

Trả lời: 
Máy khoan từ là máy khoan dùng nguyên tắc hút của từ tính để liên kết chặt giữa máy khoan và vật cần khoan.

Mỗi máy khoan từ đều có bộ phận tạo ra từ tính, thông thường là nam châm điện. Cũng có thể là nam châm vĩnh cửu (máy khoan từ dùng khí nén).


 

2. Khi nào thì cần sử dụng máy khoan từ?

 

Trả lời: 
Khi chi tiết cần gia công khoan lỗ không thể đưa tới một máy khoan cố định.
Hoặc các lỗ khoan không lặp lại nhiều lần, vị trí khoan không thể hoặc khó cố định chắc chắn một máy khoan thông thướng.